Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:
UE: Rozmawiali o rybach i mleku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów UE. Głównym tematem obrad Rady była dyskusja dotycząca reformy wspólnej polityki rybołówstwa, której założenia zawiera Zielona Księga. Rozmawiano również o sytuacji na rynku mleka.

Minister przedstawił stanowisko Polski dotyczące kluczowych spraw w rozwoju rybołówstwa, czyli m.in. nadmierne zdolności połowowe istniejące w wielu państwach członkowskich. Zwrócił też uwagę na potrzebę decentralizacji i większej regionalizacji procesu decyzyjnego, podkreślił potrzebę stabilności sektora poprzez utrzymanie praw historycznych w podziale możliwości połowowych. Uregulowania wymaga również kwestia odrzutów.
Ponadto, minister Marek Sawicki zwrócił uwagę ministrów i Komisji Europejskiej na problem wysokich marż w handlu detalicznym. Stanowisko Polski zostało poparte przez większość państw członkowskich UE. Komisja Europejska zadeklarowała podjęcie stosownych działań w celu większego monitorowania rynku, śledzenia transmisji cen rolnych, wzmacniania pozycji producentów wobec sieci handlowych, Komisja podkreśliła, że obecnie w okresie kryzysu gospodarczego istotnym jest zapewnienie konsumentom dostępu do żywności po umiarkowanych cenach i zobowiązała się do przedstawienia raportu w tej sprawie do końca roku. Ministrowe Rolnictwa podkreślali jednocześnie bardzo niskie ceny mleka płacone rolnikom w większości państw członkowskich. Polska poparła wniosek wspólny Francji, Niemiec i Austrii, dotyczący rozszerzenia instrumentów wsparcia sektora mleczarskiego z powodu bardzo trudnej sytuacji na tym rynku. Minister przypomniał, że w październiku ubiegłego roku składał wniosek w tej sprawie, a obecna interwencja jest spóźniona i dlatego kosztowna. Komisja Europejska zadeklarowała przedłużenie stosowania instrumentów interwencji rynkowej po 31 sierpnia, dla ustabilizowania sytuacji na tym rynku (refundacje eksportowe, skup interwencyjny w formie przetargów). Ministrowe podkreślali potrzebę lepszej kontroli produktów mleczarskich w celu eliminowania podróbek mleczarskich m.in. masła czy serów wytwarzanych z tłuszczów roślinnych.

Komisja zobowiązała się do opracowywania raportów kwartalnych dotyczących sytuacji na rynku mleka - najbliższy raport będzie przedłożony Radzie w czerwcu br. Minister Sawicki poparł wniosek Finlandii o uregulowanie sposobu rekompensowania szkód wyrządzanych rolnictwu przez drapieżniki dziko żyjące i rozszerzył ten wniosek o szkody wyrządzane w uprawach rolnych.
Wrp.pl za MRiRW

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio