Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:
Pomorska Sieć Szerokopasmowa

Szansa na rozwój pomorskiego Internetu nabiera realnych kształtów. Po przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowych tępa nabierają prace nad realizacją projektu zapewnienia powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Wartość projektu realizowanego w ramach RPO Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szacuje się na kwotę 120 mln zł. 75% tej kwoty stanowić będą środki Unii Europejskiej.

Nad projektem, który nadzoruje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pracują pomorscy starostowie oraz przedstawiciele największych operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa pomorskiego oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zinwentaryzowane obszary, na których znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca szybki dostęp do Internetu oraz te, gdzie jest brak pozwoliły na opracowanie wstępnego projektu nowej sieci. Sieć ta będzie uzupełniać infrastrukturę sieci szerokopasmowych, które należą do różnych operatorów telekomunikacyjnych.

Powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu województwa pomorskiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas nieatrakcyjnych inwestycyjnie.
E.G./WRP
na podst. UMWP

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio