Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Jeszcze tylko w poniedziałek, 18 maja, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do piątku, 15 maja, ARiMR przyjęła 1489 takich wniosków. O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą.

O wsparcie mogą się również ubiegać spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku istniejących przedsiębiorców, ważne jest aby podmioty te posiadały status mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wielkość obrotów (lub sumy bilansowej) nie przekraczała równowartości 2 mln euro rocznie.

Pomoc może być przyznana na projekty uzasadnione ekonomicznie, obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio