Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Ustawa w rękach prezydenta
Hodowcy i producenci żywności apelują do prezydenta o podpisanie ustawy, która opóźni wejście w życie regulacji zabraniającej stosowania pasz genetycznie modyfikowanych.  
(18-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Komunikat prasowy ARR - Zmiany w programie „Szklanka mleka”!
ARR informuje, że w dniu 11.07.2008 r. w Dz.Urz. Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 dotyczącego dostarczania mleka dla uczniów.
(18-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Wnioski o pomoc z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Najwięcej wniosków o pomoc z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” składają rolnicy z województw wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego 
(18-07-2008)
>> Czytaj artykuł

ARiMR rozpoczęła kontrole na miejscu w gospodarstwach ubiegających się o płatności bezpośrednie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła kontrole na miejscu w gospodarstwach, które złożyły wnioski o płatności bezpośrednie. 
(18-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Dzierżawcy
Rolnicy, którzy dzierżawią ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych chcą niższych czynszów
(18-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowe odkrycia naukowe w zakresie biotechnologii
Program naukowy Szwajcarskiego Federalnego Biura ds. Środowiska (FOEN) przyniósł nowe wyniki dotyczące wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na środowisko naturalne.  
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Plener HUSQVARNA- na pomoc ginącym lasom…
Znamy już zwycięzców 3-dniowych zmagań rzeźbienia piłą spalinową w ramach Pleneru HUSQVARNA. Ku pamięci ginącym lasom Beskidu Żywieckiego powstało w chorym świerkowym drewnie ponad 20 rzeźb, które będą zdobiły przez lata Gminę Milówka.
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Zasady szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu wczorajszym skierował pismo do MRiRW w sprawie zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.  
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Wzrost cen żywca wieprzowego
W niektórych krajach Unii Europejskiej ceny żywca wieprzowego zaczęły rosnąć.  
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Malejąca nadwyżka w handlu zagranicznym Francji
W pierwszym kwartale 2008 r. we Francji nadwyżka w handlu zagranicznym żywnością i paszami zmniejszyła się o 125 mln euro w porównaniu z tym samym okresem 2007 r.  
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Realia funkcjonowania gospodarstwa rodzinnego we Francji
To co dociera do nas na temat francuskiego rolnictwa, nie do końca daje prawdziwy obraz funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa we Francji. Mity o ogromnych dotacjach jakie mają dostawać z funduszy europejskich rolnicy we Francji bledną przy bliższej obserwacji. Lydie i Didier Gaillard prowadzą typowe gospodarstwo rolne w wiosce Menigoute w departamencie Deux Sevres w zachodniej Francji, około stu kilometrów od Oceanu Atlantyckiego.
(17-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Dopłaty powinny byc równe
Polska zaproponowała daleko idące zmiany w systemie dopłat rolnych, tak by były równe we wszystkich krajach UE - powiedział we wtorek minister rolnictwa Marek Sawicki. Polska zaproponowała daleko idące zmiany w systemie dopłat rolnych, tak by były równe we wszystkich krajach UE - powiedział we wtorek minister rolnictwa Marek Sawicki.
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Zmiany w programie „Szklanka mleka”
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 11 lipca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007  
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Pol-Mot Warfama
Rada Nadzorcza Pol-Mot Warfama S.A. dnia 30 czerwca 2008 roku odwołała Pana Krzysztofa Mularuka z funkcji Członka Zarządu/ Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Andrzeja Urbanowicza z funkcji Członka Zarządu Spółki powołując nowych członków zarządu. 
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Komunikat prasowy ARR - Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wprowadzone zostaną zmiany. 
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Stanowisko Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie suszy
Zarząd Krajowej Rady z niepokojem obserwuje narastające straty w uprawach polowych związane z utrzymującą się w większości rejonów Polski suszą. 
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Nie do oszacowania
Swoje zrobiła susza reszty dopełniły ulewne deszcze. W tym roku rolnicy po raz kolejny zamiast zysków liczą straty. W najgorszej sytuacji są producenci zbóż. 
(16-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Rolnicy chwalą GMO
Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)1 , dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych.  
(15-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Apel do marszałka
Przedstawiciele polskich hodowców drobiu i trzody chlewnej oraz producentów pasz i mięsa wystosowali specjalny list do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.  
(15-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Marnotrawstwo żywności
Jeżeli ceny produktów żywnościowych mają się obniżyć, to musimy zrobić więcej, by położyć kres nieuzasadnionemu popytowi i ograniczyć marnotrawstwo - powiedział premier Gordon Brown. 
(15-07-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio