Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Najnowsze prognozy Banku BGŻ dotyczące cen na rynkach rolnych
Według najnowszych prognoz Zespołu ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGŻ zahamowane zostaną spadki ceny większości produktów rolnych. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest jednak bardzo zróżnicowana i uległa niejako odwróceniu w stosunku do obserwowanej przed rokiem.
(07-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Umowa gwarantująca jakość żywności
06.11.2008. Warszawa. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) podpisał porozumienie o współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych. Ma ono zagwarantować wysoką jakość produktów spożywczych dostarczanych armii.
(07-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Copa–Cogeca popiera „pakiet pestycydów”
Przed głosowaniem w drugim czytaniu przez Komisję ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie „pakietu pestycydów”, przewodniczący 76 organizacji członkowskich Komitetów Copa-Cogeca spotkali się w tej sprawie w Brukseli.
(07-11-2008)
>> Czytaj artykuł

XVII Targi Mleczarskie „MLEKO-EXPO 2008”
Dziś kończą ię Targi Mleczarskie „Mleko-Expo”, które rozpoczęły się 5 listopada. Impreza, której organizatorem jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
(07-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Pan–Europejski program walki z podrabianymi środkami ochrony roślin
13 listopada odbędzie się w Warszawie druga międzynarodowa konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, poświęcona problemowi podrabianych środków ochrony roślin.
(06-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Rynek zbóż: Ekonomiści przewidują wzrost cen w listopadzie
Dane GUS za październik będą wskazywać na dalsze gwałtowne spadki cen zbóż, w szczególności kukurydzy, której zbiory przypadają na ten miesiąc. Spadek ten będzie wynikał z utrzymującej się wysokiej podaży zbóż na rynku światowym, ograniczenia zakupów przez największych importerów w oczekiwaniu na dalsze spadki oraz z wpływu kryzysu finansowego na rynki towarowe, w tym rynek surowców rolnych.
(06-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Rynek mleka i przetworów mlecznych
Zarówno prognozy USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa), jak i ABARE (Australijskie Biuro Rolnictwa i Ekonomii Zasobów) wskazują na utrzymywanie się spadkowych tendencji światowych cen przetworów mleczarskich w bieżącym roku oraz w pierwszej połowie 2009 r, co będzie spowodowane wzrostem podaży eksportowej ze strony Nowej Zelandii oraz, w mniejszym stopniu, USA.
(06-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Spadek pogłowia świń
Na krajowym rynku mamy najgłębszy od ponad 25 lat spadek pogłowia trzody chlewnej – informują ekonomiści z Banku BGŻ. Spadek liczebności stada świń oznacza rosnącą presję na wzrost cen. We wrześniu ceny skupu osiągnęły najwyższy od prawie czterech lat poziom – wynika z analiz Banku.
(06-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Chroniony „rogal świętomarciński”
Rogal świętomarciński to kolejny, 8 polski produkt zarejestrowanym w Unii Europejskiej jako chroniona nazwa pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne. Na zaszczytną listę produkt trafił w dniu 31 października.
(06-11-2008)
>> Czytaj artykuł

56 mln zł na rekompensaty dla rybaków
Rybacy, którzy czasowo zawieszą działalność połowową otrzymają rekompensaty – poinformował wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Przeznaczono na ten cel 56 mln zł. Jeden rybak może otrzymać kilkadziesiąt tysięcy zł. To efekt wdrożenia w Polsce, zatwierdzonego w połowie października Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
(05-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Produkcja biopaliw w Unii Europejskiej
Według ostatnich szacunków, w 2020 r. w Unii Europejskiej 10% użytków rolnych przeznaczonych zostanie na uprawę roślin będących surowcem do produkcji biopaliw. Obecnie uprawy te zajmują 3-4% użytków rolnych. Ekspansja produkcji biopaliw może prowadzić do wzrostu cen żywności.
(05-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Wzrost zużycia biopaliw w Wielkiej Brytanii
Biopaliwa stanowiły 2,53% ogółu paliw zużytych w Wielkiej Brytanii w roku gospodarczym 2007/08. W paliwach zużytych przez pojazdy stanowiły one 2,92%. Zakładana wysokość zużycia biopaliw wynosiła 2,5%.
(05-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Projekt francuskiego budżetu na 2009 r. – 5 mld euro na rolnictwo
Rząd francuski ogłosił projekt budżetu na 2009 r. Zakłada się w nim deficyt w wysokości 52 mld euro oraz wzrost krajowego produktu brutto o 1%. Na rolnictwo przeznaczono ponad 5 mld euro, co jest kwotą o 2,4% większą niż rok wcześniej.
(05-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Stawki dopłat już znane – ARiMR rozpoczyna naliczanie
ARiMR przystąpiła do naliczania płatności bezpośrednich za rok 2008. Pierwsze przelewy będą realizowane od dnia 1 grudnia br. W pierwszej kolejności płatności otrzymają powiaty dotknięte tegoroczną klęską suszy. Znane są już stawki płatności bezpośrednich obowiązujących w tym roku. Łączna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich za rok 2008 wynosi ponad 9,3 mld zł.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

ARiMR wypłaci rolnikom 5 mld zł do końca roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadrabianie zaległości w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest gotowa do realizacji nowych płatności za okres roku 2008 – poinformował podczas konferencji prasowej w dniu 31 października br. minister rolnictwa Marek Sawicki. „W mojej ocenie ARiMR kończy etap nadrabiania zaległości” – powiedział minister i dodał, że: „do tej pory agencja wypłaciła łącznie, w ramach płatności bezpośrednich i działań, którymi zarządza, 15 mld złotych, a do końca roku wypłaci jeszcze 5mld zł”.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

„Interwencja” w sprawie cen
Polska proponuje, by cena interwencyjna skupu zbóż była uzależniona od kosztów produkcji. Ponadto opowiada się za zachowaniem dotychczasowych mechanizmów interwencji rynkowych i rozważeniem możliwości wypracowania nowych instrumentów na wypadek pojawiających się kryzysów. Wnioski w tej sprawie zostały złożone na radzie ministrów UE w dniu 28 października przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Polska wnioskuje o przywrócenie refundacji wywozowych
Minister rolnictwa Marek Sawicki wystąpił do KE o przywrócenie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. Decyzja została podjęta w związku ze stale pogarszającą się sytuacją na rynku mleka i przetworów mlecznych. Tylko w przypadku eksportu masła odnotowano 50% spadek.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Promocja z dofinansowaniem
Do 30 listopada tego roku organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego, o dofinansowanie realizacji kampanii promocyjno-informacyjnej. Maksymalna wysokość dofinansowania kampanii wynosi 80% poniesionych kosztów netto.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Zakłady Azotowe „Puławy” zarobiły 157 mln zł
W pierwszym kwartale obrotowym roku 2008/2009 spółka Zakłady Azotowe „Puławy” zarobiła ponad 157 mln zł, czyli czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To głównie efekt wyższych marż na produkty nawozowe dla rolnictwa i utrzymującego się dużego popytu w tym segmencie.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Bayer 2008-2012
16 października na spotkaniu prasowym firma Bayer CropScience zaprezentowała wyniki swojej działalności w pierwszym półroczu 2008 roku oraz przedstawiła plany na dalsze lata. Zapowiedziano też wprowadzenie na rynek nowych produktów, które pozwolą zwiększyć wydajność upraw.
(04-11-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio