Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Internetowa Giełda Towarowa
Działając pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządy czołowych polskich organizacji producentów rolnych, zawarły porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju rynku rolnego. Pierwszym efektem współpracy jest wsparcie pilotażowego projektu w zakresie wykorzystania Internetowej Giełdy Towarowej, do negocjacji cen skupu zbóż od dostawców.
(12-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Konferencja poświęcona rozwojowi branży przemysłu rolno-spożwyczego
W dniu 11 maja 2007 roku Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Izby Zbożowo – Paszowej zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję poświęconą rozwojowi branż przemysłu rolno – spożywczego opartych o zboża i rzepak.
(11-06-2007)
>> Czytaj artykuł

W rolnictwo rosyjskie trzeba zainwestować
Budżet rolniczy w Rosji na rok 2008 wynosi 80 mld rubli (2,3 mld euro). Według rosyjskiego ministra rolnictwa, w 2010 r. powinien on wynieść 120 mld rubli (3,4 mld euro).
(08-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Rynek żywności ekologicznej w Czechach
Wartość żywności ekologicznej sprzedanej w 2006 r. w Czechach była o 49% większa niż rok wcześniej i o 79% większa niż w 2004 r. 
(08-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Producenci owoców miękkich otrzymają dopłaty
Wczoraj tj. 7 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie owoców i warzyw. Co ważne dla Polski, w rezolucji zapisano wprowadzenie dodatkowych dopłat dla producentów owoców miękkich.
(08-06-2007)
>> Czytaj artykuł

W czerwcowym numerze Wiadomości Rolnicze Polska
Zapraszamy do najnowszego numeru Wiadomości Rolnicze Polska. 
(04-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Czy Polska stanie się krajem wolnym od choroby Aujeszky'ego
Rząd przyjął Program Zwalczania choroby Aujeszky'ego na lata 2008-2013, po czym wysłał go do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia i uzyskanie ewentualnego współfinansowania. Możliwości finansowania są jednak ograniczone. Unia będzie dokładać do programu tylko przez 2-3 lata, a ma on potrwać od 5 do maksymalnie nawet 8 lat. Realizacja programu ma pochłonąć nawet 230 mln złotych.
(06-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Dni Pola BASF w Prusinowie
5 czerwca w Prusinowie w woj Zachodniopomorskim odbyła się impreza plenerowa Dni Pola BASF
(06-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Rośliny GMO. Przyszłość czy zagrożenie?
Choć pojęcie inżynierii genetycznej znane jest już od około 30 lat, to tak naprawdę niewiele wiadomo o tym nad czym pracuje się w zaciszu laboratoriów.
(06-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Produkcja biopaliw szansą dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej dostarczają i zużywają około 20% ziarna produkowanego we Wspólnocie.
(06-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Andrzel Lepper prostestuje przeciwko "manipulacji faktami"
W związku z dziejszymi i wczorajszymi informacjami w mediach, dotyczącymi mojej nieobecności na rozprawie sądowej w dniu 04.06.07, wyrażam stanowczy protest przeciwko kłamstwu i manipulacji faktami.
(06-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Wójt z „Rancza” też może z tego skorzystać
Powstał właśnie nowy portal internetowy przeznaczony dla samorządów lokalnych. Dzięki E-ANKIETER.PL samorządy będą mogły łatwo prowadzić wszelkie badania opinii mieszkańców, także te, które są konieczne do aplikowania o fundusze pochodzące z Unii Europejskiej.
(05-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Umowy z bankami zawarte
Pierwsze umowy z bankami, które dotychczas udzielały najwięcej kredytów preferencyjnych są już zawarte. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A.
(04-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Polska organizatorem 38 Światowego Kongresu Rolników
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper spotkał się 31 maja z prezydentem światowej federacji rolników IFAP Jackem Wilkinsonem oraz sekretarzem generalnym IFAP Dawidem L.J. Kingiem. W spotkaniu uczestniczyli szefowie rolniczych związków zawodowych.
(04-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Konieczny wzrost intensywności produkcji żywności
Według referatów wygłoszonych w Brukseli na konferencji Perspectives for Food 2030, popyt na żywność będzie rósł do 2030 r. o 1,5% rocznie. Do tego czasu liczba ludności świata wzrośnie z około 6 do 8,3 mld.
(04-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Od 1 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o wypłatę premii na grunty już zalesione
Od 1 czerwca rolnicy, którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje grunty, mogą składać wnioski o przyznanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat. Premie takie przysługują ponad 8 tys. rolników, którzy we wspomnianych wyżej latach zalesili ok. 25 tys. hektarów gruntów.
(01-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Producenci trzody chlewnej znów zapowiadają strajki
W dniu 25 maja w Rogowie (powiat Żnin), odbyło się spotkanie rolników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski. Głównym tematem rozmów była ocena dotychczasowych działań podjętych w celu poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej. Spotkaniu przewodniczył prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek. Rolnicy zdecydowali o kontynuacji akcji strajkowych.
(01-06-2007)
>> Czytaj artykuł

Sumi-Agro proponuje "System Uprawy Rzepaku"
W Polsce uprawia się znacząco ponad 700 tys. ha rzepaku. Obok zbóż, kukurydzy i buraków cukrowych jest jedną z najważniejszych upraw. O jego popularności wśród plantatorów decydują nie tylko względy ekonomiczne, ale także duża wartość przedplonowi tej uprawy.
(31-05-2007)
>> Czytaj artykuł

Opolagra 2007 – nowa lokalizacja
W dniach 15-17 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja wystawy rolniczej Opolagra. Tę największą w południowo-zachodniej Polsce imprezę branżową, w której uczestniczyło ponad 230 wystawców, zwiedziło w ubiegłym roku 28 tysięcy osób.  
(30-05-2007)
>> Czytaj artykuł

Wóz paszowy nowej generacji
W dniu 23 czerwca w Gospodarstwie Rolnym KRP Manieczki (woj. wielkopolskie) na Fermie Bydła Chaławy odbył się pokaz pracy samojezdnego wozu paszowego Faresin model Leader Double 2200.
(30-05-2007)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio