Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Sprawozdanie z posiedzenie rady ministrów rolnictwa UE
Na konferencji prasowej w resorcie rolnictwa, minister Marek Sawicki, poinformował o rozmowach i ustaleniach, jakie miały miejsce podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołóstwa, która odbyła sie w dniach 26-27 listopada w Brukseli.
(29-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Wzrost sprzedaży ekologicznego mięsa w Norwegii
Sprzedaż ekologicznego mięsa w Norwegii w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. zwiększyła się o 120%. Jednak w liczbach bezwzględnych jest to ilość niewielka. Tylko 0,5% zwierząt ubijanych w Norwegii jest odchowywanych według zasad rolnictwa ekologicznego.
(28-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Kongres w Olsztynie: wiedza i nowości
Jaka przyszłość czeka hodowców i producentów bydła oraz mleka? Jakie metody żywienia przynoszą najlepsze efekty w produkcji zwierzęcej? Jak zwiększyć wydajność mleczną swoich krów? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź biorąc udział w II Międzynarodowym Kongresie Innowacje/Nowe technologie w Hodowli – Produkcji oraz Profilaktyce Chorób Bydła Mlecznego i Mięsnego, który odbywał się w dniach 24-25 listopada br. W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnicy Kongresu wysłuchali 35 wykładów. W spotkaniu wzięło udział 40 wystawców.
(28-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Rolnictwo w Wielkiej Brytanii
Powierzchnia uprawy rzepaku w Wielkiej Brytanii w 2007 r. była o 21% większa niż w 2006 r. Osiągnęła ona 603 tys. ha. Areał uprawy zbóż ogółem nie zmienił się. Niewielki spadek powierzchni uprawy pszenicy (0,7%) został zrównoważony przez wzrost areału jęczmienia i owsa. W znacznym stopniu, bo o 42%, zmniejszyła się uprawa chmielu i lnu na włókno i nasiona.
(28-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Nowa siedziba, nowa oferta
Spółka TerraExim – Agroimpex specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu budynków inwentarskich, szczególnie dla produkcji trzody chlewnej. Przez okres 18 letniej działalności zrealizowała ponad 2,5 tysiąca projektów. TerraExim – Agroimpex urządza chlewnie nie tylko w Polsce, ale także na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Rosji. W dniu 21 listopada br. w Zakrzewie koło Poznania, pracownicy i zarząd Spółki zaprosili przedstawicieli prasy do zwiedzenia nowej siedziby firmy, a także zaprezentowali jej najważniejsze osiągnięcia i nowości w ofercie.
(28-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Kolejny rok nadwyżki produkcji cukru
Według ostatnich szacunków, w 2007/08 r. po raz trzeci z kolei wystąpi nadwyżka produkcji cukru na świecie nad jego zużyciem. Nadwyżka ta osiągnie 10,8 mln ton, czyli wyniesie o 4,1 mln ton więcej niż przed rokiem.
(27-11-2007)
>> Czytaj artykuł

!!UWAGA!! Sprawdź czy zarejestrujesz swój ciągnik!
Importerzy ciągników rodem z za wschodniej granicy, Chin i wszelkich maszyn napędzanych własnym silnikiem spalinowym podlegających obowiązkowi rejestracji mają twardy orzech do zgryzienia. Od 1 stycznia 2008 roku tracą ważność polskie homologacje tzw PL-ki. Oznacza to, że silniki nie spełniające normy Tier II i Tier III nie będą mogły być rejestrowane.
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Polscy rolnicy inwestują
Jak wynika z przeprowadzonych przez DLG Trend Monitor, rolnicy z państw, które ostatnio dołączyły do UE, w najbliższej przyszłości planują duże inwestycje w swoje gospodarstwa, wierząc, że to pozwoli im pozostać konkurencyjnymi na runku z tzw. byłą 16. 
(23-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Stanowisko PAN w sprawie roślin GM
Poniżej przedstawiamy Stanowisko Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk dotyczące roślin modyfikowanych genetycznie.
(23-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Spotkanie producentów trzody w resorcie rolnictwa
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami producentów trzody chlewnej w celu omówienia trudnej sytuacji na tym rynku i znalezienia sposobów jej rozwiązania. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele grup producentów trzody chlewnej, zrzeszeń, rolniczych związków i organizacji, samorządu rolniczego, a także parlamentarzyści
(23-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Spotkanie w Olsztynie: nasiennictwo traw szansą na zysk
W dniu 16 listopada 2007r. w W-M ODR w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-konferencyjne nt. „Krajowego nasiennictwa traw jako szansy na wzrost dochodów w gospodarstwach rolnych Polski Północno-Wschodniej”. Od dawna organizatorzy szkolenia otrzymywali zewsząd sygnały dotyczące potrzebnego i konstruktywnego kontaktu w sprawie umiejętnego prowadzenia plantacji nasiennej traw.
(22-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Coroczne spotkanie w Makhteshim - Agan Poland
W dniu 6 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie firmy Makhteshim-Agan Poland z przedstawicielami prasy rolniczej i ogrodniczej. Spotkanie poświęcone było informacji o sytuacji firmy na rynku agrochemicznym po sezonie 2007 oraz planowanej strategii rozwoju w kolejnych latach.
(22-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Komunikat prasowy KRIR
Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 20 listopada spotkali się z prezesami i dyrektorami wojewódzkich izb rolniczych . W trakcie spotkania zorganizowanego z inicjatywy zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w siedzibie resortu rolnictwa wicepremier Waldemar Pawlak mówił między innymi o dużej roli izb na wsi oraz o konieczności zwiększenia roli samorządu rolniczego i znalezienia źródeł jego finansowania także poza budżetem.
(22-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Łaciate najsilniejszą marką w Polsce
Marka Łaciate otrzymała tytuł Superbrand Polska i znalazła się w gronie najsilniejszych marek konsumenckich w Polsce. Najsilniejsze polskie marki konsumenckie wyłonione zostały z początkowej listy 5000 marek.
(22-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Bieżące informacje o rolnictwie na świecie
Zbiory zbóż na świecie
Zbiory zbóż w Unii Europejskiej
Przewidywany spadek cen pszenicy
Wzrost zbiorów pszenicy w Austrii
Pogłowie bydła, świń i drobiu na Węgrzech
Rosnący popyt na polski drób
 
(21-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Rynek nawozów mineralnych
W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku bardzo podrożały podstawowe surowce do produkcji nawozów mineralnych. Czy taka dynamika wzrostu cen surowców i energii może znacząco wpłynąć na dalszy wzrost cen nawozów nieorganicznych?
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Wnioski można jeszcze składać tylko w czterech województwach
We wtorek do 20 listopada br. ARiMR przyjęła ponad 17 tys. wniosków na dofinansowanie z programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-13. Wnioski można składać jeszcze tylko w czterech województwach.
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Kwazar – bezpieczeństwo na drodze
Za jazdę samochodem z zabrudzonymi światłami można być ukaranym mandatem w wysokości 200 zł. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź stan świateł i reflektorów. Usuń z nich zabrudzenia. Można to zrobić, używając ręcznego opryskiwacza firmy Kwazar. Poprawisz nie tylko swoją widoczność, ale będziesz widoczny dla innych kierowców. Poświęć swojemu bezpieczeństwu 3 minuty.
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Rolniku ubezpiecz się!
30 Euro za brak ubezpieczenia OC i aż 100 Euro w przypadku braku ubezpieczenia budynków w gospodarstwie. Takie kary mogą zapłacić rolnicy, jeśli nie dopełnią ustawowego obowiązku ubezpieczeniowego.
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Agencja częściej interweniuje na rynku prywatnym
Od początku obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (16 lipca 2003) do końca września 2007 r. do Agencji wpłynęło ponad 380 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, w stosunku do których przysługiwało jej w opinii notariuszy prawo pierwokupu lub wykupu. Zdecydowana większość umów (ok. 80%) dotyczyła nieruchomości poniżej 1 ha, nie mających znaczenia dla powiększania gospodarstw rodzinnych.
(20-11-2007)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio