Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Produkcja wieprzowiny w Hiszpanii
W czerwcu i lipcu bieżącego roku ceny wieprzowiny w Hiszpanii były o 15% większe niż średnio w ciągu całego roku. Była to największa w Europie sezonowa zmiana cen. Wywołana została wysokimi temperaturami w lecie powodującymi chudnięcie zwierząt. Straty masy ciała w ciągu dwu miesięcy dochodzą do 10 kg.
(28-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Wzrost cen ziemi we Francji
Cena użytków rolnych we Francji w 2006 r. wzrosła średnio o 3,1% w porównaniu z ceną w 2005 r. Średnio wyniosła ona 4000 euro/ha. Wahała się ona od 1800 euro/ha (Loire-Atlantique, Jura) do 8950 euro/ha (Bouches-du-Rhone).
(28-12-2007)
>> Czytaj artykuł

W grudniowym numerze WRP
Zapraszamy do nowego numeru Wiadomości Rolnicze Polska 
(04-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Stanowisko IV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Członkowie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyrażają głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się wielkopolscy rolnicy. Składają się na nią następujące składniki: 
(24-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Kopenhaga – lider w spożyciu żywności ekologicznej
Według ostatnio zebranych danych statystycznych, co dziesiąty sprzedawany w Kopenhadze artykuł żywnościowy jest produktem rolnictwa ekologicznego, co czyni stolicę Danii wiodącym miastem na świecie pod względem spożycia żywności ekologicznej.
(19-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Rolnicy sprzeciwiają się elektronicznemu znakowaniu owiec i kóz
Komisja Europejska zdecydowała, że od stycznia 2008 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązkowe będzie elektroniczne znakowanie owiec i kóz. Budzi to zdecydowany sprzeciw rolników, którzy nie są gotowi do poniesienia związanych z tym kosztów.  
(19-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Znakowanie owiec i kóz od 1 stycznia 2008 r
Od 1 stycznia 2008 r. wszystkie owce i kozy przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego (sprzedaż z Polski do innych krajów UE) obowiązkowo muszą być oznakowane elektronicznym identyfikatorem. Obowiązek znakowania owiec/kóz elektronicznymi identyfikatorami (tzw. chipami) wynika z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG.
(19-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Dopłaty - prościej i efektywniej
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia, które uprości warunki, jakie muszą spełniać rolnicy, aby otrzymać dopłaty w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej i wezwali do większej tolerancji wobec drobnych uchybień, zniesienia zbędnych warunków i zawiadamiania o niektórych inspekcjach.
(18-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Kolejne ognisko ptasiej grypy
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 17 grudnia 2007 r. potwierdzone zostało kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie położonym w miejscowości Głodówko, gmina Miłakowo, powiat Ostróda w województwie warmińsko – mazurskim.
(18-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Nadchodzi koniec hossy na rynku mleka
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak też przez niezależne ośrodki badawcze obserwowany od kilku miesięcy wzrost cen na światowym oraz unijnym rynku mleka, spowodowany brakiem równowagi między popytem a podażą mleka i przetworów mlecznych uległ załamaniu.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Supermarkety pod kontrolą
Główny Inspektor Pracy zapowiada, że w przyszłym tygodniu, a także w Wigilię oraz przed Nowym Rokiem na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole placówek handlowych, w tym super i hipermarketów.  
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Zmiany w kierownictwie resortu rolnictwa
Dziś, tj. 17 grudnia, z rąk ministra Marka Sawickiego, akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odebrał Andrzej Dycha. Nowy członek kierownictwa resortu do tej pory pracował w Parlamencie Europejskim.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Wino nie tylko z winogron
Parlament Europejski zatwierdził poprawkę zaproponowaną m.in. przez grupę polskich deputowanych, która zezwala państwom członkowskim na stosowanie słowa „wino” wraz z nazwą owocu w formie nazwy złożonej w celu oznaczenia produktów uzyskanych przez fermentację owoców innych niż winogrona.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Kampania cukrowa na finiszu
Pierwsze Oddziały KSC zakończyły kampanię 2007/2008. Najkrócej pracowały "Cukrownia Łapy" i "Cukrownia Lublin". Zgodnie z planem, ostatnie zakłady zakończą kampanię w pierwszych dniach stycznia. W całęj Spółce potrwa ona ok. 80 dni, w których trakcie cukrownie KSC przerobią ponad 4,2 mln ton buraków i wyprodukują ponad 600 tys. ton cukru kwotowego.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Skup żywca - ceny spadają
Komisja Cenowa w składzie Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Związek Polskie Mięso, Krajowa Rada Izb Rolniczych i Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2007 r. na podstawie informacji zebranych od 10 wiodących Zakładów Mięsnych informuje, że cena zakupów w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych za wbc klasy E włącznie ze wszystkimi premiami w 50 tygodniu 2007 r. wynosiła od 4,10 do 4,54 zł/kg.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków na modernizację gospodarstw
Rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa, złożyli w sumie ponad 18 tys. wniosków na kwotę blisko 2,4 mld zł. We wszystkich Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończono przyjmowanie wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW na lata 2007-2013. - informuje w specjalnym komunikacie Leszek Droździel, prezes ARiMR.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Rośnie popyt na żywność, rosną wydatki
Według danych GUS żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały w ciągu roku 7,6%. W tym wzroście swój udział miały także owoce. Większość warzyw ma ceny na poziomie roku ubiegłego. Podstawowy składnik diety Polaków - ziemniaki są w tym roku o dwa i pół razy tańsze. Za cebulę także płacimy znacznie mniej.
(17-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Wykorzystanie nawozów w gospodarstwach
Według badań GUS w roku gospodarczym 2006/2007 1722 tys. gospodarstw stosowało nawozy mineralne i wapniowe, co stanowiło 72% ogółu gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. Najwięcej gospodarstw stosowało nawożenie azotowe – 89% i wieloskładnikowe – 62,8%.
(14-12-2007)
>> Czytaj artykuł

KRUS informuje
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2008 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.
(14-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Kukurydza - uprawą z przyszłością?
Kukurydza staje się coraz bardziej popularną uprawą, gdyż zapotrzebowanie na nią ciągle rośnie. Rekordowa światowa produkcja ziarna, która w 2007 roku wyniosła 770 mln ton z trudem zaspokoi coraz większe spożycie.
(14-12-2007)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio