Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Szczepienie francuskiego bydła przeciwko chorobie niebieskiego języka
Francuski minister rolnictwa zezwolił na rozpoczęcie szczepienia bydła przeciwko chorobie niebieskiego języka. Decyzję tę wywołało oświadczenie władz włoskich mówiące, że zostanie zakazany import nie szczepionych zwierząt. Francja co roku eksportuje do Włoch około miliona sztuk młodego bydła.
(06-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Zezwolenie na używanie transgenicznej kukurydzy
Komisja Europejska zezwoliła na stosowanie w żywieniu zwierząt i ludzi transgenicznej kukurydzy. Kukurydza ta, o nazwie GA21, została wyprodukowana przez firmę Syngenta.
(06-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Ruszył program zwalczania choroby Aujeszkyego
W dniu 19 marca br. Rząd przyjął program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na lata 2008-2013. Za realizację programu bezpośrednio odpowiedzialne są powiatowe inspektoraty weterynarii. Badaniu mają być poddane wszystkie stada świń. Głównym celem programu ma być uwolnieni Polski od choroby Aujeszkyego, co pozwoli na handel żywymi świniami w obrębie UE.
(05-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Nadchodzi nowe
Czeski producent ciągników rolniczych Zetor planuje wprowadzenie do sprzedaży nową rodzinę ciągników o nazwie Maxterra. Będą to ciągniki o mocach od 130 do 180KM.
(05-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Joskin Polska – rośnie w siłę
Firma Joskin powstała w roku 1968 w Belgii, jako przedsiębiorstwo zajmujące się pracami rolnymi. Dopiero 16 lat później rozpoczęła produkcję sprzętu rolniczego, a konkretnie wozów asenizacyjnych. Dziś są one sztandarowym produktem firmy. W Polsce Joskin, rozpoczął działalność w 1999 roku, kupując byłą Fabrykę Domów w Trzciance. Obecnie zakład zatrudnia 200 pracowników. Obrót krajowy polskiej filii w roku 2008 ma wynieść 20 mln zł.
(05-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Wnioski tylko do 15 maja
W dniu 15 maja 2008 r. mija termin składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie. Do 30 kwietnia br. rolnicy złożyli ponad 580 tys. wniosków. Oznacza to, że wnioski złożyło tylko 40% rolników, którzy ubiegali się o takie płatności w 2007 roku.
(05-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Jaguar - nowe ceny w Polsce
JLR Polska Generalny Importer Jaguar i Land Rover w Polsce wprowadza nowe cenniki na wszystkie samochody ze swojej oferty. Nowe, niższe ceny zaczęły obowiązywać od 24 kwietnia 2008 roku. Jednocześnie w wielu pozycjach wzbogacono wyposażenie standardowe.
(05-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Subwencje wróćcie
Albo subwencje eksportowe albo bankructwo. Mleczarnie nie pozostawiają złudzeń: spadek cen na światowym rynku oraz mocna złotówka zachwiały stabilnością branży, która w zeszłym roku sprzedała za granicę 1/3 produkcji.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Podatek z przychodów z pozarolniczej działalności
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieścił kwotę graniczną należnego za 2008 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Zmiany w przepisach o wspólnej organizacji rynku wina
W dniu 29 kwietnia br. Rada Ministrów UE przyjęła projekt rozporządzenia wdrażającego reformę wspólnej organizacji rynku wina. Zmiany prawa wprowadzone w tym rozporządzeniu Rady będą implementowane do prawa polskiego w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Ważne dla dzierżawców
Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Ceny produktów rolnych w górę
Dane ministerstwa rolnictwa potwierdzają, że od 2006 roku następuje stopniowy wzrost cen produktów rolnych. W ostatnich miesiącach, w odniesieniu do wybranych produktów wzrost ten jest znaczący. Dotyczy to przede wszystkim rynku zbóż. Obecnie światowe ceny są około 2,5 krotnie wyższe od ceny interwencyjnej w Unii Europejskiej. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2007 roku w odniesieniu do cen na rynku mleka.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Biopaliwa – ekologiczna alternatywa dla rolników
Rosnące zapotrzebowanie na paliwa, przy jednocześnie kurczących się zasobach naturalnych, powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. To nowa szansa na inwestycje w polskim rolnictwie. Zainteresowanie producentów rolnych powinno wzbudzić przede wszystkim finansowanie z funduszy unijnych inwestycji w technologie wytwarzania biokomponentów, biogazu i energii z biomasy.
(30-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka
Komisja Europejska poparła opracowane przez sześć krajów członkowskich plany szczepienia zwierząt przeciwko chorobie niebieskiego języka i przeznaczyła na to 72 mln euro. Kraje te to Belgia, Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy i Francja.
(29-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Planowane podwyżki kwot produkcji mleka Unii Europejskiej
Komisja Europejska zaproponowała cztery podwyżki o 1% kwot produkcji mleka w Unii Europejskiej w latach 2010, 2011, 2013 i 2014. Od kwietnia bieżącego roku kwoty te uległy zwiększeniu o 2%.
(29-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Rolnik pyta, prawnik odpowiada
Na Państwa pytania, natury prawnej, w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00, pod nr. telefonu 667 969 956 odpowiada prawnik Wojciech Lignowski (na zdj.). Pytania można również kierować listownie na adres redakcji WRP lub e-mail: redakcja@wrp.pl
(24-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Zostało już 50% puli
Po dwóch dniach wdrażania działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 289 wniosków o dofinansowanie projektów w przetwórstwie spożywczym i w firmach zajmujących się przerobem roślin na produkty wykorzystywane do celów energetycznych. Złożone wnioski wykorzystują w 50,52% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 roku - poinformowało biuro prasowe ARiMR.
(25-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Zakaz stosowania GMO w paszach dopiero od 2012 roku
Zapisy dotyczące zakazu stosowania do produkcji pasz i skarmiania zwierząt roślin genetycznie modyfikowanych, które znalazły się w tzw. nowej ustawie paszowej, zaczną najprawdopodobniej obowiązywać dopiero z początkiem 2012 roku. Tym samym Rząd ugiął się pod naciskami środowiska producentów trzody chlewnej oraz firm paszowych, których zdaniem obostrzenie to, doprowadzi do upadku całego sektora. To jednak tylko przesunięcie w czasie niekorzystnych zdaniem branży zapisów. Rząd nadal jest przeciwny stosowaniu GMO w żywności.
(25-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Agencja pomaga gminom
W ciągu 16 lat ANR przekazała samorządom nieodpłatnie ok. 46 tysięcy hektarów gruntów. Dodatkowo w latach 1999–2007 Agencja wsparła gminy i spółdzielnie mieszkaniowe kwotą 842 mln zł. Beneficjentami pomocy finansowej były najczęściej gminy położone na obszarach popegeerowskich.
(25-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Mięso na Ukrainę
Jak dowiedział się portal wrp.pl Ukraina złożyła ofertę zakupu polskiej wieprzowiny w ilości 30 tysięcy ton. Ponadto, w dniu 9 kwietnia Ukraina zniosła zakaz importu z Polski żywego drobiu, mięsa i wyrobów drobiowych. Obowiązywał on od 24 grudnia 2007 roku w związku z odnotowanymi w Polsce przypadkami ptasiej grypy.
(25-04-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio