Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Wypadki w rolnictwie
W tym roku KRUS wypłacił już 28 jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków śmiertelnych przy pracy. Do jednostkach KRUS zgłoszonych jest aktualnie 50 wypadków, do których doszło w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
(16-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Spotkanie producentów rzepaku w sprawie materiału siewnego
13 maja 2008 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 8 firm reprezentujących około 90 % rynku nasiennego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z IHARu oraz Stefan Heimann z COBORU.
(16-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Rolnicy będą protestować
Jak dowiedziała się redakcja portalu Wrp.pl w dniu 27 maja między godziną 12.00 a 14.00 pod siedzibą Zarządu Südzucker Polska we Wrocławiu odbędzie się pikieta organizowana przez Regionalne Zrzeszenie Związków i Zrzeszeń Plantatorów Burka Cukrowego przy Śląskiej Spółce Cukrowej.
(16-05-2008)
>> Czytaj artykuł

„POLICE” – bardzo dobre wyniki finansowe pierwszego kwartału
W pierwszym kwartale 2008 roku Z. Ch. „POLICE” SA zrealizowały 128,7 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 706,7 mln zł. Na osiągnięcie dobrych wyników miała wpływ bardzo wysoka dynamika sprzedaży nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, a także uruchomienie wielkotonażowej sprzedaży amoniaku.
(16-05-2008)
>> Czytaj artykuł

UOKiK skontrolował umowy o kredyty hipoteczne
Wszystkie skontrolowane banki stosowały niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne – wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość banków już zadeklarowała zmianę stosowanych praktyk.W 2007 roku banki udzieliły kredytów hipotecznych w wysokości prawie 60 mld zł – to o ponad 46 proc. więcej niż rok wcześniej.
(16-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Jutro mija termin
Do 13 maja br. rolnicy złożyli ponad 1,11 mln wniosków o płatności bezpośrednie. Liczba ta nie uwzględnia wniosków wysłanych pocztą. Termin składania wniosków mija 15 maja. W ten dzień wszystkie biura powiatowe ARiMR w Polsce będą pracowału do ostatniego oczkującego rolnika.
(14-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Dalsze spadki cen
Od końca kwietnia do 5 maja ekonomiści z Banku BGŻ odnotowali na rynku krajowym dalsze spadki przeciętnych cen płaconych w skupie za pszenicę konsumpcyjną, jęczmień oraz kukurydzę. Tylko ceny żyta pozostały na stablinym poziomie.
(14-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Kredyt na zakup akcji spółki Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.
Do 25 maja 2008 roku w ofercie Banku BGŻ znajduje się kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym spółki Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.
(14-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Czarna nóżka i inne ważne bakteryjne choroby plantacji ziemniaka
Problemy zdrowotne ziemniaka to nie tylko zaraza ziemniaka, alternarioza, czy rizoktonioza. Obok nich duże znaczenie gospodarcze mają również choroby wywoływane przez patogeny bakteryjne. Zwalczanie bakterioz jest trudne i polega głównie na niszczeniu źródeł choroby oraz zapobieganiu ich przenoszenia na zdrowe rośliny.
(13-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Skuteczne wykrywanie i zwalczanie szkodników glebowych w uprawach ziemniaka
Ciepła jesień i zima na przełomie roku 2007/2008 oraz dość specyficzne warunki pogodowe mogą mieć duży wpływ na występowanie szkodników w rozpoczynającym się właśnie sezonie wegetacyjnym. Kolejna już bardzo „ciepła” zima wpłynie na pewno na dużą liczebność szkodników w tym roku, ponieważ dużo form zimujących łagodnie przetrzymało te warunki a część z nich w ogóle nie zimowała w regionach południowych kraju.
(13-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Już tylko 4 dni
Biura powiatowe ARiMR przyjmujące wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. będą w całym kraju pracowały: w dniach 12 i 13 maja br. do godz. 22.00, a w dniach 14 i 15 maja br. do momentu przyjęcia wniosku od ostatniego oczekującego rolnika.
(13-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Przyzagrodowy chów kur
Kury utrzymywane na podwórkach gospodarstw chłopskich stanowią dla ich właścicieli cenne źródło uzyskiwania pożywnych jaj, których nadwyżki są sprzedawane po cenie znacznie wyższej niż jaja z chowu metodami przemysłowymi. Istnieją obawy, że epidemia ptasiej grypy spowoduje pewne ograniczenia tej metody chowu kur, ale w warunkach wolnego rynku to popyt wymusza podaż, czyli produkcję określonego produktu.
(13-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Stulecie Raportów Rocznych Škoda Auto
W tym roku Škoda Auto obchodzi jubileusz pierwszego Walnego Zgromadzenia spółki Laurin&Klement, swego poprzednika prawnego. Akcjonariusze tej firmy w 1908 r. zatwierdzili pierwszy Raport Roczny spółki. Tegoroczny Raport Roczny, tj. dotyczący 2007 r. upamiętnia zatem ważną rocznicę istnienia największego w Republice Czeskiej producenta samochodów.
(13-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Wypadek śmiertelny przy sprzęganiu ciągnika z przyczepą
W dniu 6 maja 2008 roku na terenie bazy przeładunkowej w miejscowości Kleszczele powiat hajnowski doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W czasie manewru podpinania dwuosiowej przyczepy do ciągnika rolniczego C-360 został ze skutkiem śmiertelnym przygnieciony 57 - letni rolnik (tylnym kołem ciągnika do dyszla przyczepy).
(12-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Różnicowanie na start
Nareszcie prawie wszystko dopięte na ostatni guzik. Lada dzień rolnicy poznają dokładną datę rozpoczęcia naboru wniosków na otworzenie lub rozwój dodatkowej działalności.
(12-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Przedsiębiorcy złożyli wnioski
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła 9 maja br. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie środkami z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013. Przedsiębiorcy złożyli w skali kraju 813 wniosków, w których ubiegają się o pomoc w wysokości 1 610,4 mln zł. Złożone wnioski wyczerpują w 140,49% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 r. ARiMR może przeznaczyć w br. na ten cel 1 146,23 mln zł.
(12-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Premier powołał nowego szefa ARR
Nowym prezesem Agencji Rynku Rolnego zostanie Władysław Łukasik. Zastąpi on na tym stanowisku zdymisjonowanego pod koniec kwietnia br. Bogdana Twarowskiego.
(12-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Sukces na wsi nagrodzony
8 maja 2008 r. w Warszawie w Pałacu Belweder odbył się Finał VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, których uruchomienie przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy na wsi, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji społeczności lokalnych.
(12-05-2008)
>> Czytaj artykuł

COPA - COGECA ostrzega przez drobiem z USA
W nawiązaniu do opublikowanej opinii Europejskiego Urzędu ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat możliwego wpływu czterech antybiotyków na uodpornienie się bakterii w procesie przetwarzania mięsa drobiowego, COPA-COGECA w specjalnie opublikowanym na ten temat komunikacie prasowym przestrzega przed wydaniem zgody na stosowanie tego rodzaju praktyk przez europejskich rolników, co mogłoby zagrozić jakości produkowanego przez nich mięsa drobiowego.
(09-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Niebezpieczne produkty nie trafią na sklepowe półki
Podejmowane przez Unię starania, aby wykryć niebezpieczne dla konsumentów produkty i usunąć je z rynku, zaczynają przynosić owoce – w zeszłym roku w ramach systemu wczesnego ostrzegania RAPEX rozpatrzono 1 605 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów, czyli aż o 53 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2006.
(09-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio