Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Wnioski do 2 czerwca
31 maja br. upływa termin na składanie przez rolników zmian do złożonych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. Z uwagi na to, że 31 maja wypada w sobotę, zmiany do wniosków w tym dniu rolnicy będą mogli składać za pośrednictwem poczty, natomiast w siedzibach Biur Powiatowych ARiMR będą one przyjmowane jeszcze w poniedziałek, 2 czerwca 2008 r.
(02-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Już w sobotę!!!! Pokazy maszyn w Inowrocławiu
Dnia 31 maja na lotnisku aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu odbędą się pokazy pracy maszyn zielonkowych i uprawowych. Będzie to unikalna forma pokazów połączona z wykładami i warsztatami praktycznymi.
(20-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Światowy Kongres Rolników w Warszawie
W sobotę, 31 maja w Warszawie rozpocznie się 38. Światowy Kongres Rolników IFAP. Przez 8 dni delegaci z całego świata dyskutować będą o rolnictwie, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na rozwiązywanie najtrudniejszych problemów, z jakimi spotykają się producenci żywności.
(29-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Spotkanie z dzierżawcami w Chodowie
W środę, 28 maja br. w Chodowie (woj. Wielkopolskie) odbyła się konferencja poświęcona dzierżawie rolnej nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
(29-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Pozostało już tylko 5% do wypłaty
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności cukrowe za 2007 r. dla ponad 57 tys. rolników. Na konta bankowe tych plantatorów przelane zostało około 442 mln zł. Do wypłaty pozostało około 5% limitu wydatków dla płatności cukrowych przewidzianych na 2007 rok.
(29-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Ułatwianie startu młodym rolnikom
Do 27 maja br. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 2648 wniosków o pomoc finansową z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pula środków przeznaczona na to działanie w 2008 r. wynosząca ponad 554 mln zł została podzielona na koperty wojewódzkie. W największym stopniu wykorzystują środki przewidziane dla województw wnioski złożone w: OR podlaskim – 34,43%, OR kujawsko-pomorskim – 32,07% i OR mazowieckim – 31,34%.
(29-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Izby pośrednikiem
Nie będzie zmian w dotychczasowych zasadach finansowania organizacji rolniczych działających w Brukseli – proponują posłowie. Oznacza to, że Izby Rolnicze będą wciąż pośrednikiem w dysponowaniu państwowymi pieniędzy.
(29-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Spotkanie w Bratysławie
Obecnie rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność. Rolnictwo stanowi podstawę tego procesu i umożliwia produkcję na dużą skalę - z pomocą nowoczesnej ochrony roślin. Konsument będzie mógł otrzymywać produkty charakteryzujące się wysoką jakością jedynie wtedy, jeśli wszyscy zaangażowani w proces produkcji będą ze sobą współpracować. Jak to zrobić? O tym dziś w Bratysławie rozmawiają dziennikarze, przedstawiciele producentów chemii rolniczej, politycy i naukowcy zrzeszeni w klubie C.A.C.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków na zalesianie
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia, która zakłada, że rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne dopiero od 1 sierpnia do 30 września br. a nie jak było zapowiadane od 1 czerwca. Znowelizowane rozporządzenie zostanie opublikowane w najbliższym czasie.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Kontrole na szlaku
Niewłaściwa jakość potraw i napojów, nierzetelna obsługa oraz błędne ceny – to najczęstsze nieprawidłowości wynikające z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej barów na szlakach turystycznych. Zakwestionowano blisko dziewięćdziesiąt procent skontrolowanych placówek.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Świnie będą rosły
Ceny wieprzowiny mogą w najbliższym czasie znacznie wzrosnąć ocenia Rada Gospodarki Żywnościowej. Mimo to zdaniem ekspertów rolnicy wciąż muszą myśleć o lepszej organizacji, która zabezpieczy ich przed cyklicznymi spadkami i wzrostami na rynku trzody chlewnej.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Pomór świń na Słowacji
Na dwu słowackich fermach trzody chlewnej wystąpił klasyczny pomór świń. Wszystkie zwierzęta z zainfekowanych ferm ubito (20 tys. sztuk). Stwierdzono, że istniały kontakty między dwiema fermami, gdzie wystąpiła choroba, a także z innymi dotychczas wolnymi od pomoru.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Żądania hodowców
Polski Związek Hodowców Koni chce zmiany w sposobie naliczania dopłat zwierzęcych i zapowiada, że zwróci się z tym do ministra rolnictwa. W opinii nowo-wybranych władz związku, obecny system przyznawania pieniędzy jest mało efektywny i niesprawiedliwy. Zdecydowana część unijnych dopłat zamiast do hodowców trafia bowiem do zwykłych rolników.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Jak ochronić plon nasion rzepaku przed i w trakcie zbioru
Jednym z istotnych problemów w uprawie rzepaku (zarówno ozimego, jak i jarego) jest nierównomierne jego dojrzewanie oraz pękanie łuszczyn, które jest przyczyną osypywania się ziarna przed zbiorem. Zjawisko to, występujące raz w większym, raz w mniejszym nasileniu (zależy to także od warunków pogodowych i podatności odmian), przyczynia się do uzyskiwania niższych - o kilka, a nawet kilkanaście procent - plonów.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Spór o transgeniczne ziemniaki
Firma BASF oskarża Komisarza ds. Środowiska, Stavrosa Dimasa, o złą wolę przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na uprawę transgenicznych ziemniaków. Ziemniaki te, o nazwie Amflora, charakteryzuje podwyższona zawartość skrobi. Firma BASF dąży do uzyskania zezwolenia na ich uprawę w Europie już w przyszłym roku.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Warzywa będą tańsze
W porównaniu z rokiem ubiegłym większość nowalijek jest o 20% droższa. Jednak rosnąca podaż powoduje, że ceny tych warzyw sukcesywnie spadają. Zdaniem ekonomistów ceny żywności przestały być czynnikiem inflacjogennym. Wszystko wskazuje, że warzywa i owoce będą relatywnie tańsze w porównaniu z cenami innych produktów żywnościowych.
(28-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Rusza kolejne działanie
Od 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
(26-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Izby Rolnicze: Prawo jazdy w szkołach rolniczych
W związku z licznymi sygnałami zgłaszanymi przez wojewódzkie izby rolnicze dotyczącymi utrudnień związanych z możliwościami zdobycia prawa jazdy kategorii T, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań w celu przywrócenia szkołom rolniczym oraz centrom kształcenia ustawicznego możliwości organizowania kursów na kategorię T prawa jazdy.
(26-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Płatności cukrowe prawie wypłacone
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności cukrowe za 2007 r. dla ponad 51 tys. rolników. Płatności te otrzymało ok. 85% wnioskodawców. Na konta bankowe tych plantatorów przelane zostało ponad 385 mln zł.
(26-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Izby Rolnicze: WIR pomagała wypełniać wnioski
Zakończyła się kampania składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2008. Wielkopolska Izba rolnicza jak co roku pomagała wypełniać rolnikom wnioski. W tym roku przy pomocy izby zostało wypełnionych prawie 2 tysiące wniosków.
(26-05-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio