Zaloguj się
 Przeglądaj oferty
 Wyszukaj ofertę
 Dilerzy
 Zgłoś chęć rejestracji
     
 
DOWNLOADS
Informacje (57)
Uprawa (57)
Warzywnictwo (57)
Hodowla (57)
Technika (57)
Kal: Burak (57)
Kal: Jęczmień (57)
Kal: Pszenica (57)
Kal: Rzepak (57)
Kal: Trzoda (57)
Cennik ciągników (57)
fota monika

SZUKAJ
Szukaj artykułu w archiwum:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

W czerwcowym numerze Wiadomości Rolnicze Polska
Czerwcowy numer Wiadomości Rolnicze Polska już dostępny 
(04-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Imprezy rolnicze: AGRO-TECH Minikowo
W dniach 21-22 czerwca br. odbędzie się XXXI edycja Międzynarodowych Targów Rolno - Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie. Ta największa wystawa rolnicza w północno - zachodniej Polsce przyciąga setki wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Wiadomości Rolnicze Polska tradycyjnie już wezmą czynny udział w imprezie. Zapraszamy na nasze stoisko.
(18-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Zostało sześć województw
Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. W tych Oddziałach Regionalnych złożone do 17 bm. wnioski wyczerpują limity środków przewidziane na 2008 r. dla województw od 39,57% w łódzkim do 112,38% w śląskim.
(18-06-2008)
>> Czytaj artykuł

ZIR spotka się w Łukęcinie
W dniach 19-20 bm. w Łukęcinie odbędzie się II Forum Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR). Tradycyjnie już podczas dwudniowych obrad oprócz wykładów tematycznych, toczyć się będą dyskusje dotyczące problemów z jakimi boryka się rolnictwo w tym regionie.
(18-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników
W ramach trwającego obecnie naboru wniosków na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom", w okresie od dnia 1 lipca br. o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i podjęcie działalności rolniczej, jak również ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo rolne nabyli wyłącznie w drodze spadku lub darowizny przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.
(18-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Informacja o obowiązku ubezpieczenia upraw i wysokości kar
W związku z nieprawidłowymi informacjami, jakie pojawiły się dzisiaj w mediach, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
(18-06-2008)
>> Czytaj artykuł

10 lat Soufflet Polska!
Firma Soufflet Polska, zajmująca się głównie skupem jęczmienia browarnego i produkcją słodu, obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Uroczyste obchody odbędą się jutro tj. 18 czerwca br. na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w miejscowości Dłoń
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Trudna sytuacja litewskich hodowców świń
Na Litwie stale wzrasta liczba hodowców świń, którzy rezygnują z dotychczasowej produkcji. Ubiegły rok był dla nich najgorszy od czasu odzyskania niepodległości. Fermy trzody chlewnej są masowo kupowane przez duńskich rolników, którzy nie mogą w swoim kraju uzyskać pozwolenia na rozszerzenie produkcji. Koszty produkcji na Litwie podwoiły się w ciągu roku, przede wszystkim na skutek wzrostu kosztu pasz.
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Europejska Konferencja Izb Rolniczych w Brukseli
11 czerwca w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli odbyła się II Konferencja Europejskich Izb Rolniczych. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że rozwijająca się wciąż współpraca izb rolniczych powinna zostać rozszerzona o wszystkie kraje Unii Europejskiej, które mają izby rolnicze a które dotychczas do tej współpracy nie przystąpiły (Hiszpania, Włochy) oraz państwa w bliskim sąsiedztwie Wspólnoty (m.in. Ukraina, Turcja).
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Wsparcie dla francuskich hodowców owiec
Minister rolnictwa Francji ogłosił rozpoczęcie programu wspierania hodowców owiec, na który przeznaczono 17 mln euro. Z tej sumy 3 mln euro przeznaczone będą na obniżenie podatków, a 14 mln euro na rekompensowanie strat rolników.
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Polska drużyna narodowa weźmie udział w Mistrzostwach Świata Drwali 2008
19 czerwca w nadleśnictwie Spychowo k/Szczytna, odbędą się ogólnopolskie eliminacje do Mistrzostw Świata Drwali 2008. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął honorowy patronat nad tegorocznymi zawodami. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych. Sponsorem Głównym zawodów jest firma Husqvarna.
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Posiedzenie COPA w Brukseli
W dniach 12-13 czerwca br miało miejsce czwarte w tym roku posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli. Wśród uczestników i tym razem znaleźli się przedstawiciele Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele. Pierwszy dzień obrad zdominowała debata z przedstawicielem gabinetu unijnej Komisarz ds. ochrony konsumentów pani Androulla Vassiliou na temat takich kwestii jak czyszczenie przeciwbakteryjne mięsa świeżego, nowelizacja prawa regulującego używanie pestycydów, GMO oraz klonowanie w kontekście handlowej produkcji zwierzęcej.
(17-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Wystawa rolnicza Opolagra 2008 kontynuuje dynamiczny rozwój
(DLG AgroFood). W dniach od 6 do 8 czerwca w Polskiej Nowej Wsi (gmina Komprachcice koło Opola) odbyła się fachowa wystawa rolnicza Opolagra 2008. Zarówno wystawcy jaki i organizator imprezy - DLG AgroFood Poznań, spółka zależna DLG e. V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft- Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) ) wyrazili zadowolenie z przebiegu imprezy oraz frekwencji zwiedzających wystawę.
(16-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Od 1 lipca br. wejdą w życie nowe regulacje w działaniu PROW „Ułatwianie startu młodym rolniko
Do 12 czerwca br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w skali kraju 2871 wniosków o przyznanie pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w ramach PROW 2007-2013. Najwięcej wniosków o pomoc z tego działania złożyli młodzi rolnicy z województw mazowieckiego – 615, wielkopolskiego 413 i lubelskiego – 337, a najmniej z województw: lubuskiego – 35 i zachodniopomorskiego - 42.
(16-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt obowiązkowo od 1 lipca
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będzie miał obowiązek posiadania ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw od 10 ryzyk, w tym suszy. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem składek na polisę z budżetu państwa. Wbrew krążącym opiniom brak polisy nie oznacza, że rolnicy nie otrzymają płatności bezpośrednich.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Spadek liczby tuczników w Unii Europejskiej
Rok 2007 był rekordowy pod względem produkcji tuczników w Unii Europejskiej. Ich liczba osiągnęła 259 mln sztuk. Ocenia się, że w bieżącym roku zmniejszy się ona o 1,6%, głównie ze względu na słabą opłacalność produkcji. Według niemieckich analityków, mimo że konsumenci płacą więcej za mięso, producenci otrzymują za nie o 10% mniej niż dwa lata temu.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Powierzchnia upraw ziemniaka wciąż spada
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny dalszemu zmniejszeniu uległa powierzchnia uprawy ziemniaków. W 2007 r. wyniosła 549,5 tys. ha i w porównaniu do 2005 roku zmniejszyła się o 38,7 tys. ha, tj. o 6,6%.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

KRUS: Od 1 czerwca wzrosła kwota zasiłku pogrzebowego
Od 1 czerwca br. KRUS będzie wypłacał zasiłek pogrzebowy w kwocie 5.967,96 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Rząd proponuje zmianę wysokości płacy minimalnej
Podczas wznowionego posiedzenia Rady Ministrów, rząd zaproponował, aby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło 1204 zł. Dotychczas płaca minimalna to 1126 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, koszty po stronie pracodawców wzrosną o prawie 96 zł.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Wzrost spożycia serów w Belgii
Spożycie serów w gospodarstwach domowych w Belgii w 2007 r. wyniosło 11,93 kg na osobę (bez serów miękkich). Jest to ilość o 1,5% większa niż w 2006 r. Średnio roczne domowe wydatki na zakup serów wyniosły 99 euro, czyli były o 3,8% większe niż rok wcześniej.
(13-06-2008)
>> Czytaj artykuł

Nowy numer WRP
Hage Polska
Giełda
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Film KSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prawo autorskie 2005 www.wrp.pl design by positiv studio